AT Burmeseကပ္ပါးေက်ာ္ေဇယ်ာဦး ၏နိွပ္စက္မႈ

Khw-zio

ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္း အလယ္သံေက်ာ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုေန ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဦးသည္အာဏာပိုင္မ်ား၏လက္ကိုင္တုတ္၊ကပ္ပါးေကာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး႐ြာသားမ်ားအားအစဥ္ဒုကၡေပးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကပ္ပါးအတြက္AT Burmese news၌၎၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေဖာ္ျပေသာ္လည္းအာဏာပိုင္မ်ား၏လက္ကိုင္တုတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေပ။ ၉၊၅၊၂၀၁၇ခုေန႔ညတြင္အဆိုပါကပ္ပါး၏ေနအိမ္ကိုကင္းေစာင့္ရန္သြားခိုင္းခံရသူဆင္းရဲသားနွစ္ဦးကို လူမဆန္စြာရိုက္နွက္ခ့ဲပါသည္။ ကင္းေစာင့္ေနရိုက္နွက္ခံရသူမ်ားမွာ ၁။ေမာင္အိစ္မိုလ္(ဘ)ေဖာ္ယာဇူ၊၁၆နွစ္ ၂။ဦးေရာ္ရွိတ္(ဘ)ႏုခ္မာလ္ဟာကိမ္း၊၄၀နွစ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေဖာ္ျပပါကင္းေစာင့့္သူမ်ားသည္ကင္းေစာင႔္ေန့ခိုက္အိပ္ေပ်ာ္ခ့ဲသည္ဟုကပ္ပါး၏မိခင္ျဖစ္သူက၎အားေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ရိုက္နွက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ြာသားမ်ားမွာကပ္ပါးေကာင္၏ေနအိမ္သို႔အေလ့က်ကင္းေစာင့္ရန္အတင္းခိုင္းျခင္းခံရသည္။ကင္းေစာင့္ရန္သြားခံရလ်ွင္တစ္ညလံုးမအိပ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ေနာက္ေန႔တြင္အလုပ္ပ်က္ခံရ၍မိသားစုဝင္မ်ားအငတ္ခံရသည္၊ကင္းေစာင့္ရန္မသြားလ်ွင္အာဏာပိုင္မ်ားနွင့္ပူးေပါင္း၍ေငြညႇစ္ျခင္း၊ရိုက္နွက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္ကိုAT burmese newsသို႔ဆင္းရဲမ်ားမွရင္ဖြင့္အပ္ပါသည္။

Read More »

AT Burmeseနယ္ျခားေစာင့္မ်ားကေနအိမ္စစ္ေဆးၿပီးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ပုစြန္ကန္သို႔သြားခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း

AT Army

  ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းအမွတ္၅ နယ္ေျမပိုင္ဒိုးတန္းေက်း႐ြာသို႔ သြားၿပီးနယ္ျခားေစာင့့္မ်ားက ေနအိမ္မ်ားကို ၁၀၊၅၊၂၀၁၇ခုေန႔နံနက္၂း၀၀ခ်ိန္၌စစ္ေဆးခ့ဲရာတြင္အမ်ိဴ းသားကိုမေတြ႕ရွိသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္က“နင္တို႔ရဲ႕ေယာက်္ားမ်ားအၾကမ္းသူမ်ားနွင့့္ဆက္စပ္တာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးလင္းလွ်င္နယ္ေျမသို႔အိမ္ေထာင္စုစာရင္းနွင႔္သြားခိုင္းဟု” အမိ်ဴ းသမီမ်ားအားျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခ့ဲၾကပါသည္။ အမိ်ဴ းသားမ်ားသည္လုပ္ငန္းေဆာင္တာသို႔သြားသည္မွျပန္မလာေသာ္လည္းအၾကမ္းဖက္သမားနွင့့္ဆက္စပ္သူမ်ားဟုဆိုၿပီးနယ္ေျမသို႔သြားခို္င္းျခင္းသည္လူဖမ္းရန္အကြက္ဆင္ေနေၾကာင္းျဖစ္၍႐ြာသားမ်ားစိုးရိမ္ေနသည္။လမ္းမွသြားလာသူမ်ားကိုလည္း ဒိုးတန္း“မူလြန္ေက်ာင္း“ေနစစ္တပ္မ်ားကအေနွာင့့္အယွက္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းနွင့္လုပ္ခင္းေဆာင္တာသို႔မသြားရဲဘဲအိမ္တြင္း၌သာေနၾကရသည္။ ဦးရွည့္က်ေက်း႐ြာနွင့္ကပၸားေကာင္ေက်း႐ြာမွ ပုစြန္ကန္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ေထာက္ခံစာနွင့္ပုစြန္တဲမွာေနထိုင္ျခင္းကိုလည္းနယ္ျခားေစာင့္ကတားျမစ္ပိတ္ပင္ခ့ဲပါသည္။  သြားလာလႈပ္ရွားျခင္း၊အလုပ္အကိုင္မ်ားမလုပ္နိုင္ဘဲ႐ြာတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံေနရေၾကာင္းAT brumes newsသို႔ ေဒသခံမ်ားကေျပာပါသည္။

Read More »

Burma: Red Cross calls on govt to allow aid workers to access Rohingya

aung-san-suu-kyi

THE International Committee of the Red Cross has asked Myanmar to let aid workers get access to people caught up in conflicts that have displaced tens of thousands despite a transition that brought Nobel laureate Aung San Suu Kyi to power. Authorities have blocked the ICRC from areas under the control of ethnic minority forces and from visiting some prisoners, ...

Read More »

AT Burmese နယ္ျခားေစာင့္ကအမ်ိဴ းသမီးမ်ားကိုကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္း၊ပစၥည္းမ်ားလုယက္ျခင္း၊အိုးခြက္မ်ားရိုက္ခ်ိဴ းျခင္းျပဳလုပ္

AT BGP

ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ခ၊ြဲအမွတ္(၄)နယ္ေျမပိုင္လိပ္ရေက်း႐ြာအုပ္စု၊အလယ္႐ြာေနဦးဟာေဆာင္း္(ဘ)ဇာဟိတ္၏မဟုတ္မမွန္သတင္းေပးမႈေၾကာင့္တစ္႐ြာတည္းေနဦးဆိုလို(ဘ)အဒူရာမာန္၊ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္(ဘ)အဒူရာမာန္၊ဦးႏုရ္ေခၚဘိရ္(ဘ)အဒူရာမာန္တို႔၏ေနအိမ္သို႔၁၀၊၅၊၂၀၁၇ခုေန႔ညေန၇း၃၀အခ်ိန္တြင္နယ္ျခားေစာင့္မ်ားကေသနတ္ပစ္ေဖာက္လ်က္ဝင္ေရာက္ၿပီး   ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္၏ေနအိမ္မွေ႐ႊနွင့္ေငြမ်ားလုယက္သည့္အျပင္ထိုင္ခံုမ်ားကိုရိုက္ခ်ိဴ းကာ၎၏သမီးကိုလည္းကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴ းလြန္ခ့ဲပါသည္။ဦးဆိုလို၏မိန္းမကိုလည္းကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားသည့့္အျပင္အိုးခြက္ပန္းကန္မ်ားကိုပါရိုက္ခ်ိဴ းခ့ဲပါသည္။ဦးႏုရ္ေခၚဘိရ္ကိုလည္းလူမဆန္စြာထိုးနွက္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္၁၁ရက္ေန႔တြင္အဆိုပါမိသားစုဝင္မ်ားမွအိမ္ရွင္မမ်ားကိုနယ္ေျမရံုးသို႔ဆင့္ေခၚယူသြားေၾကာင္းAT burmese newsသို႔ ႐ြာသားတစ္ဦးကသတင္းေပးပို႔ပါသည္။

Read More »

Myanmar BGP and army conducts night raid in Northern Maungdaw

AT n

AT Correspondent, Maungdaw Myanmar Border Guard Police (BGP) and military entered Dudang (Ludaing) village on 10 May 2017 at around 2: 00 am and raided several houses of Rohingya residents in Northern Maungdaw. Our correspondent report says about 30 BGP and army personnel by 14 motorcycles came from BGP sector and conducted raid in every houses of Rohingya in the ...

Read More »

AT Burmese မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔တုန္လႈပ္မႈသည္ ႀကိဳတင္စီမံထားဟုဆို

IN THIS PHOTO TAKEN ON Tuesday, May.9, 2017, Myanmar riot polices patrol to provide security on a road in Mingala Taungnyunt township where Buddhist extremist group confront with Muslim community in Yangon, Myanmar. (AP Photo/Thein Zaw)

ARAKAN TIMES *         ရန္ကုန္တိုင္း၊မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ ႔နယ္ရွိ ၁၂၂ လမ္းႏွင့္ ၁၂၃လမ္းတို႔တြင္မေန႔ကျဖစ္ပြါးခ့ဲေသာ မဘသအင္အားစု၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္သည္ႀကိဳတင္စီမံထားေသာ အႀကီးအက်ယ္တုန္လႈပ္မႈတခုဟုႀကံဳေတြ႔သူမ်ားမွ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ *        မေန႔ကညေန(10:45)နာရီဝန္းက်င္တြင္ ကား ၃ စီးျဖင့္လူအုပ္စု ၅၀ေက်ာ္ပါ အုပ္စုတစ္စုေရာက္ရွိလာၿပီး၁၂၂ လမ္းႏွင့္ ၁၂၃ လမ္းၾကား အိမ္အမွတ္(၁၀၅-၁၀၇) ၈ လႊာတိုက္တစ္တိုက္ကိုမထင္မွတ္ပဲ ပတ္ပတ္လည္ရဲမ်ားမွဝန္းရံထားကာ အေပၚဆုံးထပ္ ၈ ထပ္ကို ရဲမ်ားလ.ဝ.ကမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္အရပ္သားအခ် ဳိ႕တို႔တက္သြားၿပီး ဧည့္စာရင္းစစ္သည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ျပန္ဆင္းလာၿပီးတိုက္ေအာက္တြင္ရပ္ၾကည့္ေနေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ ဆဲဆိုေစာ္ကားကာ ရုန္းရင္းျဖစ္ခ့ဲၿပီး မြတ္ဆလင္ေယာက်္ားႏွစ္ဦးမွာ အဆိုပါလူအုပ္၏အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ျခင္းခံခ့ဲရေပသည္။ *       ရိုက္ႏွက္ခံရသူမြတ္ဆလင္ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာဒဏ္ရာအနည္းအက်ည္းရခ့ဲၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာဒဏ္ရာျပင္းထန္လ်က္ အသက္စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွာေဆးကုသလ်က္ရွိေနပါသည္။   *        အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္လြန္စြာရုပ္ဆိုးလွၿပီး ဧည့္စာရင္းစစ္လ်င္လ.ဝ.က မွသာတာဝန္ရွိတာပါ။ဘုန္းႀကီး၊မ် ဳိးခ်စ္ေတြႏွင့္ဘာဆိုင္လို႔လဲ။ယေန႔ရဲေတြရွိရင္းသားနဲ တစ္ဘက္သားကိုဝိုင္းရိုက္ႏွက္ခ့ဲတာဟာ အင္မတန္မွဝမ္းနည္းစရာ။သူတို႔ေတြႀကိဳတင္စီမံထားတာဆိုေတာဘယ္သူ႔ကိုသြားတိုင္မာလဲ ။ရဲစခန္းကိုတိုင္ရင္လည္းအလကားပဲ၊ရဲေတြကိုယ္တိုင္ အဲဒီမဘသနဲအတူပါတာပဲ၊ဒီလိုမ် ဳိးဆက္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ေနာင္ေရးအတြက္လုံးဝမေကာင္းေတာဘူးလို႔ မီဒီယာကိုေျဖၾကားလိုက္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ ...

Read More »

Buddhist monks and nationalist ‘969’ group in an attempt to attack Muslims in Yangon

ac2b6d77-3943-436b-8c3b-0928f7c277b1

AT Correspondent, Yangon The terrorists said to be the members of MaBaTha ‘969’ group and fiend Buddhist monks are making an attempt to attack Muslim residents in Yangon city adjacent Mingalar Taung Nyunt Township since Tuesday 9 May 2017. On concocted information that there were some Muslims took shelter from Rakhine (Arakan) state in a house of Muslim, the evil ...

Read More »

Hundreds Protest Daw Aung San Suu Kyi’s London ‘Freedom’ Award

18342543_10155111818968046_4235467085143322806_n

By Arakan Times Hundreds of activists and refugees protested against State Counselor Daw Aung San Suu Kyi’s ‘Freedom’ of the City of London award on Monday, calling the recognition “disappointing” in light of ongoing abuses against ethnic and religious minorities, journalists and rights activists in Myanmar. “I’m so disappointed. She needs to stand on her moral ground—people have been dying, ...

Read More »

AT Burmeseရခိုင္လူမ်ိဴ းကလူမ်ိဴ းႀကီးဝါဒက်င့္သံုးေန

444

ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြ႕ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ခု၊ေမလ၆ရက္ေန႔နံနက္၇း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္မရမာႀကီးလူမ်ိဴ းအုပ္စုနွင့္ရခိုင္လူမ်ိဴ းအုပ္စုတို႔အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာလူသတ္မႈနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍သံုးသပ္ပါလ်ွင္ရခိုင္မ်ားကလူမ်ိဴ းႀကီးဝါဒ၊ျပည္သူလိုက္နိုင္ငံေရးက်င့္သံုးေနသည္မွာမလြဲဧကန္ပါဘဲ။ ရခိုင္ျပည္တြင္ရခိုင္လူမ်ိဴ းမွအပါး အျခားလူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုအထင္ေသးျခင္း၊နိွမ္နင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုနိွမ္နင္းခ့ဲရာတြင္ဘဂၤလီတံဆိပ္ခတ္ၿပီးအျခားလူနည္းစုမ်ားကိုျမဴဆြယ္၍ပူးေပါင္းနွိမ္နင္းခ့ႀဲကပါသည္။ရိုဟင္ဂ်ာနွင့္ကမန္းမ်ားဦးတည္ရာမ့ၿဲဖစ္သြားၿပီးေသာအခါ ယခုမရမာႀကီးလူမ်ိဴ းနွင့့္စတင္ေနပါသည္။ ရခိုင္မ်ားမွ ဥပေဒနွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုလိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိဘဲ  အစြန္းေရာက္ဝါဒ၊လူမ်ိဴ းႀကီးဝါဒက်င႕့္သံုး၍မရမာႀကီးမ်ားကိုေတြ႕ရာတကာရိုက္ျခင္း၊လိုက္ျခင္းစေသာရမ္းကားမႈမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္းနိုင္ငံေတာ္အစိုးရကအျမတ္ထုတ္နိုင္ေရးအလို႔ငွာဖက္လိုက္နိုင္ငံေရးကိုက်င့္သံုးေနပါသည္။ ရခိုင္မ်ားသည္ကိုယ္ပိုင္နိုင္ငံထူေထာင္နိုင္ရန္အင္းအားျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ဤသို႔ေသာအျပဳအမူမ်ားက်င့္သံုးေနေၾကာင္း AT news correspondentတစ္ဦး၏သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Read More »

AT Burmese နယ္ျခားေစာင့္ကေငြညႇစ္

AT n

ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲပိုင္ေက်ာက္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအုပ္စု႐ြာသစ္႐ြာေန ဦးေဇာ္မိရ္ဟူစိန္(ဘ)ခြီလႅာမ်ာကို၇၊၅၊၂၀၁၇ခုေန႔တြင္ေက်ာက္ေခ်ာင္းနယ္ျခားေစာင့္ကင္းစခန္းမွဴ းကပုစြန္ကန္မွဖမ္းဆီးၿပီး”ျခံစည္းရိုးေက်ာ္၍ဟိုဘက္နိုင္ငံကိုသြားရန္လာေနသည့္ဟုစြပ္စြဲ၍”က်ပ္ေငြနွစ္သိန္းညႇစ္ယူခ႔ဲပါသည္။အဆိုပါေဇာ္မိရ္ဟူစိန္သည္ပုစြန္ကန္လုပ္ကိုင္ေနသည္မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာကိုသက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမွဴ း၊ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဴပ္မွဴ းမွယူၿပီးနီးစပ္ရာကင္းစခန္းသို႔သတင္းပို႔လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာလူသိထင္ရွားျဖစ္ေသာ္လည္းေငြညႇစ္ရန္ႀကံ႐ြယ္လ်က္တရားလက္လြတ္နွိပ္စက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းရင္ဖြင့္အပ္ပါသည္။ ၇၊၅၊၂၀၁၇ခုေန႔ေက်ာက္ေခ်ာင္း႐ြာသစ္႐ြာေနဦးဂူရာမ်ာ(ဘ)ႏုရ္အာမတ္နွင့္ဦးမာတာမိန္(ဘ)နိုရိုတို႔သည္ထင္းခုတ္ရန္ေတာင္သို႔သြားေနစဥ္ ဆင္အိုးလမ္းခြဆံုမွနယ္ေျမ (၄)၊နယ္ေျမမွဴ းကဖမ္းဆီးၿပီးနယ္ေျမရံုးသို႔ေခၚယူသြားကာလူမဆန္စြာရိုက္နွက္ၿပီးအေၾကာင္းမ့ဲက်ပ္ေငြေလးသိန္းညႇစ္ယူ၍လႊတ္ေပးပါသည္။ထင္းမခုတ္နိုင္လ်ွင္မိသားစုငတ္ခံေနရမည့္အဆင့့္ရွိသူမ်ားမွာက်ပ္ေငြ၄သိန္းကိုအိမ္ၿခံေျမေပါင္နွံ၍ေပးေဆာင္ၿပီးလႊတ္လာရေၾကာင္းမိသားစုဝင္မ်ားကဆိုပါသည္။ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမရွိသည့့္ကာလမွာဆင္းရဲနြမ္းပါးသူမ်ားမွေတြ႕ရာႀကံၿပီးေငြညႇစ္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းမွာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားနိုင္ငံမွေမာင္းထုတ္ရန္နည္းသစ္က်င့့္သံုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းAT burmese  newsသို႔ရင္ဖြင့္အပ္ပါသည္။

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow