AT. Burmese

AT Burmese နယ္ျခားေစာင့္၏ရိုက္နွက္မႈေၾကာင့္လူငယ္တစ္ဦးေသလုနီးပါးဒဏ္ရာခံစားေနရ၊မိန္းကေလးတစ္ဦးအဓမၼျပဳက်င့္ရန္ႀကံ႐ြယ္မႈမွလြတ္ေျမာက္

arakan

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အမွတ္(၁)နယ္ေျမပိုင္ဗနၵ ူလေက်း႐ြာရွိစားက်က္၌လူငယ္တစ္ဦးနွင့္မိန္း ကေလးတစ္ဦးတို႔ကနြားေက်ာင္းေနစဥ္လူငယ္ကဇီးပင္ေပၚတက္ဇီးသီးေႁခြခ်ရာမိန္းကေလးကေကာက္ေနေသာအခါဗနၵ ူလစခန္းမွနယ္ျခားေစာင့့္နွစ္ဦးကဇီးသီးေကာက္ေနေသာမိန္းကေလး ကိုဆုပ္ကိုင္ရာမွရုန္းကန္ၿပီးထြက္ေျပး၍႐ြာဝင္သြားပါသည္။ရုန္းကန္ထြက္ေျပးေသာမိန္းကေလးကို႐ြာအဝင္လိုက္ေသာ္လည္း္မမီသျဖင့္ဇီးပင္ေပၚရွိလူငယ္ကို၎တို႔စိ္တ္ဆနၵအတိုင္းကန္ေခ်ာရိုက္နွက္မႈေၾကာင့္လူငယ္သည္ေသလုနီးပါးျဖစ္ေနပါသည္။ ႐ြာဝင္သြားေသာမိန္းကေလး၏ေျပာျပခ်က္အရရပ္႐ြာမွလူမ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈခိုက္အေတာအတြင္းနယ္ျခားေစာင့့္မ်ားက၎တို႔ကိုလည္းေစာ္ကားၾကပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ၁။ရိုက္နွက္ခံသူ၏အမည္မွာ -မိုဟိဘုလႅား(ဘ)မိုဟာမတ္ဟူးေဆာင္၊အသက္(၁၁)နွစ္ ၂။အဓမၼႀကံစည္မႈမွလြတ္ေျမာက္သူမွာမေဆးနိုအရာ(ဘ)အဒူမိုနာဖ္၊အသက္(၁၄)နွစ္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္ကိုရပ္သူရပ္သားမ်ားမွစခန္းသို႔တိုင္တမ္းေသာ္လည္းမည္သို႔မ်ွအေရးယူျခင္းမရွိပါေၾကာင္းေဒသခံတစ္ဦးမွ ArakanTimes သို႔ေျပာဆိုပါသည္။

Read More »

AT Burmese ရိုဟင္ဂ်ာအေရးျမန္မာသံတမန္အဖြဲ႕ဘယ္လိုေျဖရွင္းနိုင္မလဲ

identity-card-for-national-verification

ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ေနထိုင္ေသာရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဴးမ်ားကိုျမန္မာအစိုးရမွခိုးဝင္ဘဂၤလီဟုလည္းေကာင္း၊ကိုလိုနီေခတ္ကအေမြးဆိုးဟုလည္းေကာင္း၊လယ္ကူလီဟုလည္းေကာင္းစသည့္ျဖင့္သံုးစဲြသည္သာမက၈၂ခုနိုင္ငံသားဥပေဒနွင့္စီစစ္ခံယူရမည္၊NVCကဒ္ကိုင္ေဆာင္ရမည္ဟုအတင္းျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဴးမ်ားသည္၁၇၁၀ခုမွစ၍ေခတ္အဆက္ဆက္ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ထြက္သြား ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္မွာယ ေန႔ထိျဖစ္ပါသည္။ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဴ းမ်ားသည္ဗမာေျမကိုက်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲဗမာကသာ Arakan region ကိုက်ဴ းေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿပီးသူခိုးလူလိုဟစ္ေနသည္။ ေရွ႕ယခင္မေျပာနဲ႔လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပိုင္းရိုဟင္ဂ်ာမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေပမယ့့္၁၉၇၈ခုမွစ၍ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုနွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့့္ဘဂၤလားသို႔ထြက္ေျပးသူသိန္းနွင့္ခ်ီရွိခ့ဲသည့္အနက္အခ်ိဴ႕ကိုရိုဟင္လူ မ်ိဴးဟု၂နိုင္ငံသေဘာတူစာခ်ဴပ္ျဖင့္ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ၿပီးယခုတစ္ဖန္နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးဟုေခါင္းစဥ္တပ္ကာရိုဟင္ဂ်ာရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ထြက္ေျပးခိုလွံူသူ၆ေသာင္းေက်ာ္ရွိၾကသည္ကို Bangladeshမွျမန္မာကိုထြက္ေျပးသူရိုဟင္ဂ်ာအားလက္ခံရန္ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ယခုလိုက္ပါလာေသာဒုနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ထင္တို႔သံတမန္အဖြဲ႕ကရိုဟင္ဂ်ာအေရးဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္မွာလဲဟုေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္နိုင္ငံေတာ္သမၼတကနႈတ္ပိတ္၊လြတ္ေတာ္ကတစ္မ်ိဴး၊ကာကြယ္ေရးကတစ္ပံု၊ ျပန္ၾကားေရးကလိမ္ရခိုင္ကညာလ်ွင္ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကိုရရာလက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္မွေျဖရွင္းနိုင္မည္ဟုတင္ျပအပ္ပါသည္။

Read More »

AT. Burmese ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဴ းသမီးမ်ားကိုမုဒိမ္းက်င့္ျခင္းနွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္စစ္တပ္အားနိုင္ငံေတာ္မွလိုင္စင္ေပး

dbf7bdec-9f36-40b4-882d-2e330c96faa5

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းေဂၚဒူသာရေက်း႐ြာသို႔၇၊၁၊၂၀၁၇ခုေန႔အမ်ိဴးသမီးမ်ားကိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းနွင့္ရိုက္နွက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ၇၊၁၊၂၀၁၇ခုေန႔မွ၈၊၁၊၂၀၁၇ခုေန႔နွစ္ရက္အတြင္းအမ်ိဴးသမီး(၉)ဦးကိုအုပ္စုလိုက္လည္းေကာင္း၊တစ္ဦးခ်င္းလည္းေကာင္းမုဒိမ္းက်င့္ၾကပါသည္။မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူမ်ားအနက္အသက္(၁၅)နွစ္အထက္(၂၀)နွစ္ေအာက္အပ်ိဴမ(၅)ဦး၊အိမ္ေထာင္သည္အမဴ းသမီး(၄)ဦးအသီးသီးကိုျပဳက်င့္ခ့ဲပါသည္။ဟီရိၾသတၲပၸတရားေၾကာင့့္ဖြင့္ဟမရဲက်င့့္ခံပ်ိဴမမ်ားလည္းရွိပါသည္။မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကိုျမန္မာလက္နက္ကိုင္မ်ားကလက္နက္သဖြယ္အသံုးခ်လ်က္ရွိၾကပါသည္။အဓမၼျပဳက်င့္မႈမွထြက္ေျပးရန္ရုန္းကန္ေသာအမ်ိဴ းသမီးနွင့္အျခားအမ်ိဴ းသမီး(၃၀)ဦးေက်ာ္ကိုလည္းရိုက္နွက္ျခင္း၊ထဘီခ်ႊတ္၊အကၤီ်စုတ္ၿဖဲရံုသာမကအဖိုးတန္လက္ဝတ္တန္ဆာမ်ားလုယက္ခ့ဲၾကပါသည္။ဘာသာေရးဆရာတစ္ဦး၏မိန္းမတစ္တစ္ရင္ဘတ္ေပၚ၌ထိုင္ၿပီးကေလးေရွ႕ေမွာက္တြင္မ်က္နွာျခစ္ျခင္း၊ကိုယ္လံုးကိုဗံုတီးသလိုျပဳလလုပ္ျခင္း၊လိင္အဂၤါကိုေသနတ္ျဖင့္ထုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာျပင္းထန္ေသာဒဏ္ရာရရွိေသာ္လည္းေဆးကုသမႈခံယူရန္ေဆးရံု၊ေဆးခန္းကင္းမ့ဲပါသည္။အမိေရွ႕သမီးကိုလည္းေကာင္း၊သားသမီးေရွ႕အမိကိုလည္းေကာင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းသည္တိရဆၥာန္က်င့္ဝတ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမူမ်ားကိုစစ္တပ္မွျပဳလုပ္ေၾကာင္းမရွိ၊ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ျခင္းမရွိဟူ၍ေမာရဝတီတပ္ရင္းမွဴးနွင့္နယ္ျခားေစာင့္ရဲမွဴ းတို႔ကခံဝန္ခ်ဴပ္တစ္ရပ္ယူထားပါေၾကာင္း Arakan Times သို႔ေဒသခံမ်ားမွေျပာဆိုပါသည္။ အၾကည္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားHRW/CRMနွင့္ICGစေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္မုဒိမ္းက်င့္ခံသူမ်ား၏အမည္၊ကိုယ္ေတြ႕ေမးျမန္းခ်က္နွင့္အသံဖိုင္မ်ားလိုအပ္ပါကArakanTimesသို႔ဆက္သြယ္ပါရန္ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။၎တို႔၏အမည္ကိုဣေျႏၵေစာင့္ထိန္းသည့္အားျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါေၾကာင္းနားလည္မည္ယူဆပါသည္။ ဤသို႔ေသာဒုစရိုက္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္နိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွဖြ႕ဲစည္းေပးေသာဒုသမၼတဦးေဆာင္ေသာေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာတြင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဴ းေဖာက္ခံရမႈနွင့္မုဒိမ္းမႈမ်ားကိုေျခစံုကန္ျငင္းျခင္း၊စစ္တပ္နွင့္နယ္ျခားေစာင့့္၏ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္မႈကိုတိမ္းခ်န္ထားျခင္းအားေလ့လာသံုးသပ္လ်ွင္ဆက္လက္ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ရန္နိုင္ငံေတာ္မွလိုင္စင္ေပးျခင္းသေဘာသက္ေရာက္ေစပါသည္။    

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow