AT. Burmese

AT Burmese ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားတဦး သတ္ျဖတ္ခံရ။

RTD1

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစတီျပင္နယ္ေျမ၊ ဖက္လိပ္အုပ္စု သေျပေတာေက်း႐ြာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားတဦး သတ္ျဖတ္ခံရ ယေန႔ ၁၉.၈.၂၀၁၇ ဦးေရွာ္ရိဖ္ဟူေဆာင္းန္( ဘ) ဦးဆိဒိးခ္ အသက္ ၆၂ သည္ ရြာေနာက္ဘက္႐ွိ ေန႔လည္ ၂နာရီခန္႔က ေခ်ာင္းထဲတြင္ ငါး႐ွာေနစဥ္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၃ဦးက ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ကာ သတ္ျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ယခုလ လဆန္းပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာ့ စစ္တပ္က နယ္ေျမ႐ွင္းေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အိမ္မ်ားကို စီးနင္းၿပီး ပစၥည္း ဥစၥာမ်ားကို လုယက္ဖ်က္စီးၿပီး၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားအား ဖ်က္စီးကာ အစားအစာမ်ားအားဖ်က္စီးျခင္း ၊ လူမ်ားအား လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ႐ွိကာ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကရပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ရြားအန္ီးနားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကကာ ရြာျပင္သို႔ထြက္ပါက ရခိုင္လူမ်ိဳး တို႔၏ ႐ိုက္ႏွက္မႈကိုခံေနရေသာေၾကာင့္ ရြာျပင္မထြက္ရဲဘဲ ႐ွိေနပါသျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ အစာေရဆာ ...

Read More »

AT Burmese ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ စစ္သားမ်ားနွင္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ အုပ္စုဖြဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ႐ိုက္ႏွက္မႈ။

RTD 3

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစတီျပင္နယ္ေျမ သိန္းေတာင္ျပင္အုပ္စု၊ သဂၤနက္ေက်း႐ြာ ေန ဦးမာမတ္ေတာ္ယုပ္(ဘ) ဦးႏူရ္မာမတ္ အသက္ ၃၃ႏွစ္သည္ ယခင္ ေတာေတာင္ထဲ ထင္းရွာမႈျဖင့္ ဝမ္းစာ႐ွာသူသည္ ယခု ေတာထဲမသြားႏိုင္သျဖင့္ ဒီရက္ပိုင္း ေန႔စဥ္ဆိုသလို ဟင္းမပါဘဲ ထမင္းခ်ည္းသက္သက္ စားေနရသူသည္ စားဝတ္ေနေရးတြက္ သူ႔သမီးငယ္ ၂ေယာက္ႏွင့္အတူ ရြာေနာက္ဘက္ အနီးရွိ  ေခ်ာင္းထဲမွ ငါး႐ွာေနစဥ္၊ ဦးမာမတ္တာ္ယုပ္အား စစ္သားမ်ားကဖမ္းဆီးၿပီး ရြာေနာက္ဘက္႐ွိ သဇင္ျမိဳင္(ရခိုင္)ရြာသို႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး စစ္သားမ်ားႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕၏ ဝိုင္းဝန္း ႐ိုက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရ႐ွိကာ တကိုယ္လံုး အညိဳမဲစြဲလ်က္႐ွိပါသည္။ ေန႔စဥ္ဆိုသလို စစ္သားမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ညႇင္းပန္း ႏိွက္စက္၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈကို ခံေနရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔သည္ တစံုတရာ ေဆးဝါးကုသခြင့္လည္း မရ႐ွိဘဲ ေနေနၾက ရပါတယ္။ ဒါျပင့္ အစာေရဆာ႐ွားပါးမႈေၾကာင့္ ဆန္ျပဳတ္စားေနရၿပီး၊ ထင္း႐ွားပါးမႈ စတဲ့ စားဝတ္ေနေရး ...

Read More »

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ဘာသာေရး ေစာ္ကား ႏိွက္စက္မႈမ်ား

RTD-IDB-Masjed

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၈ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းကိုင္းေက်းရြာ႐ွိ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ႐ွိေသာ ဗလီကို စစ္သားမ်ားဝင္ေရာက္ကာ၊ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ က်မ္းဂန္ (ဟားဒီစ္)၊ စသည္မ်ားကို ဆုတ္ျဖဲ ၿပီး ၊ ဗလီတြင္း႐ွိ ပန္ကာ ၊ ဗီ႐ို စသည္တို႔ကို ဖ်က္စီးကာ၊ ဗလီတြင္း ေသးေပါက္ခ်ခဲ့ျပီး ဘတၱရီ၊ ဆိုလာျပားမ်ားကို ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယေန႔ ေသာၾကာေန႔ အထူးဝတ္ျပဳမႈ (ဂ်ဴမာ) ဝတ္ျပဳမႈကို မလုပ္ႏိုင္ဘဲ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ယခုလို အီစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဘာသာေရးအထြက္ျမတ္ ျဖစ္တဲ့ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ကို ဆုတ္ျဖဲၿပီး ဗလီတြင္ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ဘာသာေရး ေစာ္ကားမႈဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျပင္ ရြာထဲသို႔ဝင္ေရာက္ကာ ၾကက္၊ဘဲ မ်ားကို ဖမ္းဆီးယူသြားျခင္း၊ အိမ္နံရံမ်ားကို ေဖာက္ပစ္ခဲ့ျခင္း၊ အိမ္တြင္းဝင္ကာ အိုးခြက္ ၊ပန္းကန္မ်ား ဖ်က္စီးျခင္း၊ ...

Read More »

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္သားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ရိုက္နွက္မႈမ်ား

ArakanTimes

၁၆.၈.၂၀၁၇ ေန႔က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခြၽတ္ျပင္ရြာမွ ေကာက္စိုက္ေနေသာ ေဆြဒူရာမာန္ (၁၆)ႏွစ္ ႏွင့္ အဒူရာမာန္ (၁၄) တ္ု႔ိ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးကို စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ ၊ စစ္ဖိနပ္မ်ားျဖင့္နင္းျခင္း၊ ကြၽမ္းထိုးခိုင္းျခင္း စတဲ့ ႏိွက္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထို လူငယ္ ႏွစ္ဦးသည္ ယခုအခါ အတြင္းဒဏ္ကာမ်ားရ႐ွိကာ တဦးမွာ ဦးေခါင္းကို ထိခိုက္ထားေသာ လဏၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ေဆးဝါးကုသရန္ နည္းလမ္း မ႐ွိေသာေၾကာင့္ အသက္႐ွင္သန္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း အလြန္ပင္နည္းပါးေနပါသည္။ ထိုေဒသေတြမွာ ေန႔စဥ္ဆိုသလို သားေပ်ာက္မိခင္တို႔၏ပူေဆြးမႈ ၊ ဖခင္ ဆံုးပါးသူတို႔ရဲ႕ငိုေႂကြးမႈ၊ ခင္ပြန္း ဆံုးရွဳံးရသူ မိန္းမသားတို႔၏ နာက်င္မႈ အေပါင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ဆိုသလို ၾကံဳေတြေနရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမယုေဒသတြင္ လူသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ၊ ေမတၱာတရား ထားရွိကာ၊ ညႇင္းပန္းႏိွက္စက္မႈေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပါေစ။

Read More »

ရေသ့ေတာင္၊ျပိဳင္ေတာင္တြင္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ BGP မ်ားပူးေပါင္းျပီး ရြာသားမ်ားအား လူမဆန္စြာ ရိုက္ႏိွက္၊ ႏိွပ္စက္ေန

946ad9d8-5541-4b00-a295-75abf6f1af57

  #15.8.2017 ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿပိဳင္းေတာင္ေက်းရြာတြင္  ညေနက ၆ နာရီခန္႔က လယ္ကြင္းမွ ျပန္လာေသာရိုဟင္ဂ်ာ ၈ ဦး   ၁။ အဒူေလာ္တီ (ဘ) ႏူရ္ဂာဟာမတ္ ၅၂ ႏွစ္ ၂။ ဟာန္ဖူးဂ်ာ(ဘ)အဒူဆာလာမ္ ၃၈ ႏွစ္ ၃။ မူမာမတ္ယူႏြစ္ (ဘ) ဟာန္ဖူးဂ်ား ၁၆ ႏွစ္ ၄။ အဒူလာ (ဘ) အာဘုလ္ဟာ႐ွိမ္း ၄၅ ႏွစ္ ၅။ အာမိန္ဟာဘီဘူလ္ရာဟာမာန္ (ဘ) ဘာ႐ူမီယာ ၃၇ ႏွစ္ ၆။ ရာမာန္ဇာန္အာလီ (ဘ) ဟာေဘစ့္အာမတ္ ၂၂ႏွစ္ ၇။ မိုဟာမတိအီမူစ္ (ဘ)ဒိခ့္အာမတ္ ၁၇ႏွစ္ , ၈။မိုဟာမတ္ေရာ္ဖိတ္(ဘ)ကာလာမ်ာ ၁၉ ႏွစ္ တို႔ကို စစ္တပ္ ၊ ရဲ ႏွင့္ ရခိုင္တို႔ပူးေပါင္းဖမ္းဆီးကာ ရြာေနာက္ပိုင္း႐ွိ ...

Read More »

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ပိုင္း၊ဂူတာျပင္ေက်းရြာႏွင့္ဖရံုေခ်ာင္းေက်းရြာမွ မင္းျပားျမိဳ႕တပ္ရင္း ၃၈၀ စစ္သားမ်ားေငြညွစ္ျခင္း၊ရိုဟင္ဂ်ာပိုင္ ဆိတ္မ်ား၊စားနိပ္ရိကၡာမ်ား လုယွက္ေနျခင္း။

RTD

၁၃/၀၈/၂၀၁၇(တနဂၤေႏြေန့) ဂူတာျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ငွက္ေပ်ာ့ေခ်ာင္းေက်းရြာေခတၱာေနထိုင္ျကေသာစစ္သားမ်ားကတကၠစီသမားထံေငြ၊အစားအေသာက္ပစၥည္းမ်ား၊ဖရံုေခ်ာင္း ျပိဳင္းေတာင္မွဆိတ္မ်ားကို လုယက္ေနေျကာင္းသတင္းရရွိသည္။ ၁၃/၀၈/၂၀၁၇ -ဘူးသီးေတာင္ျမို႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ဂူတာျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု ငွက္ေပ်ာ့ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္အေျခစိုက္ေနထိုင္ျကေသာစစ္သားမ်ားသည္ရြာရွိေစတီနားတြင္ ေညာင္ေခ်ာင္း-စိမ့္ညွင္းျပားသို့ သြားလာေနေသာဆိုင္ကယ္တကၠစီေမာင္းသူမ်ားကိုစစ္ေဆးေနသည္ႏွင့္  တစ္ေခါက္သြားလ်င္ဓါတ္ဆီ ၁ လီတာစီေကာက္ခံကာ ခရီးသြားသူမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္တကၠစီေမာင္းႏွင္သူတို႔၏အိတ္တြင္ရွိေသာေငြမ်ားကိုလုယက္သည့္အျပင္ အိမ္တြင္စားသံုးရန္၀ယ္ယူလာခဲ႔ေသာစားသံုးကုန္ပစၥည္းကိုပါလုယက္ေနသည္ဟုသိရပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ၁၂၊၈၊၂၀၁၇ ေန့တြင္လည္း ေနေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္္ဖရံုေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စုျပိုင္းေတာင္ေက်းရြာတြင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏လယ္ကြက္တြင္ရွိေသာ (၁)မာေဆာန္း(ဘ)ဆုရ္မာမတ္ ျပိုင္းေတာင္ရြာေနသူ၏ ဆိတ္ ၁ ေကာင္ (၂)အိစ္မိုင္(ဘ)အဘုလ္ကာဆိမ္း(ေက်ာကျဖဴ သကန္ဂုံနားရြာေခၚ ဒါနူိမ်ာရြာမွ ၁၃/၀၈/၂၀၁၇တြင္) ဆိတ္ ၂ေကာင္  စုစုေပါင္းဆိတ္ ၃ ေကာင္ကိုလည္းဖမ္းယူသြားသည္ကိုလည္းသိရပါသည္။ ဆိတ္တေကာင္၏တန္ဖိုးမွ ေငြက်န္ ၁ သိန္းခန္ ့စီရွိေၾကာင္ ေဒသခံတေယာက္က ေျပာျပပါသည္။ ၎စစ္သားမ်ားသည္ လယ္ထြန္ေနေသာ၊ ဆိတ္/ႏြားေက်ာင္းေနေသာ  ေတြ႔သမ်ွ ရိုဟင္ဂ်ာလူျကီး၊ကေလးမ်ား ကိုပါလူမဆန္စြာ  ရိုက္နွက္ေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Read More »

AT Burmeseရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ခြၽတ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ႏွင့္စစ္တပ္မ်ားပူးေပါင္းျပီး ရိုဟင္ဂ်ာပိုင္ ဆိတ္၊ၾကက္မ်ားကို လုယွက္။

RTD1

၈.၈.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ က ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခြၽတ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္စစ္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ကာ လယ္ကြင္းနားကလမ္းမတေလွ်ာက္ ေတြ႔႐ွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာပိုင္ ဆိတ္၊ၾကက္ မ်ားကို ေခြးမ်ားျဖင့္ လိုက္လံဖမ္းဆီးေစၿပီး ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ယခုလို ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ဆိုသလို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အၾကမ္းဖက္၊ ႏိွစက္မႈမ်ားကို ထိုေဒသ႐ွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး မ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေစ်း၀ယ္ရန္ ရြာမွ ထြက္လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖမ္းဆီးျပီး လူမဆန္ရိုက္ေနသျဖင့္ ရြာသူရြာသား မ်ား စားေသာက္မႈ အခက္အခဲ့နဲ့ ရင္ဆိုက္ေနရပါသည္။ လုယက္မႈေတြ႐ွိေနၿပီး အလုပ္အကိုင္ ပ်က္ေနရေသာေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး၊ အခက္အခဲျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ ့ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက အာရ္ကာန္တိုင္းမ္စ္ ကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Read More »

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရးတြင္ျပင္ေက်းရြာတြင္ ဇီးပင္ေခ်ာင္း ၊စခန္း၁၀ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အၾကမ္းဖက္၊ လုယက္ ။

MDW1

၉.၈.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေက်းရြာတြင္ ၁၂ေက်ာ္ အခ်ိန္၌  ဇီးပင္ေခ်ာင္း အေျခစိုက္ ၊ စခန္း (၁၀) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေရတြင္းျပင္ေက်းရြာကို ပိတ္စို႔ကာ တအိမ္တက္၊ တအိမ္ဆင္း စီးနင္း႐ွာေဖြကာ ေငြေၾကးမ်ားလုယက္ျခင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ၊ကိုယ္ခႏၶာအား ႐ွာေဖြျခင္း ၊အဝတ္အစားမ်ား ခြၽတ္ျပေစျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးမာလဲခ္ ၏ေနအိမ္မွာလည္း ကုရ္အာန္ က်မ္းစာအုပ္မ်ားနဲ့ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ားကိုကမ္းျပင္သို့လြင့္ပစ္ျပီ  ေငြက်ပ္ ၂ေသာင္း ကိုလုယက္သြားၿပီး၊ေမာ္တီနီဆာ (ခ) လႅလ္ေမာ္တီ၏အိမ္တြင္မွာလည္း သူမ၏ ေခြၽးမကို အက်ႌ၊ ခြၽတ္ေစၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈရွိျပီး၊ နားကပ္တရံ(တန္ဖိုး ၁ သိန္း)လုယူျပီးတဖန္ BGP တေယာက္က ဝါယာၾကိဳးငယ္ယူေဆာင္လာျပီး ၎အိမ္မွရသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ေငြက်ပ္၃ေသာင္း ေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ေမာတီနီဆာကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ား႐ွိခဲ့သည္။ ေရတြင္းျပင္ အလယ္ရြာေန ဦး ဒိလ္ဒါရ္ (ဘ) အီႏူစ္ ၏အိမ္မွလည္း MPT ကဒ္သံုး အမ်ိဳးအစား ...

Read More »

AT Burmese ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္၊ ကြ်န္းေပါက္စုေက်းရြာအုပ္စုတြင္နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားနွင့္ စစ္တပ္ ပူးေပါင္းျပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူေနအိမ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီး ။

BGP-and-Military-destroy-Ro

၈.၈.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ မနက္အေစာပိုင္းက ၊နယ္ျခားေစာင့္ရဲ၅၀ခန္႔ က နယ္ေျမ(၄)၊ကြၽန္းေပါက္ျပဳစုေက်းရြာအုပ္စုေဘာ္တလီ (၁ ) ၊ရြာကို ဝိုင္းဝန္း ပိတ္ဆို႔ကာ လူေနအိမ္မ်ား ၊အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ားအားဖ်က္ဆီး ၍ ဆန္မ်ားကိုျဖန္႕ၾကဲ ပစ္ကာ၊ တန္ဖိုးရိွေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား အားယူေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ ၎ရြာေန ဆင္းရဲမြဲေတ သူ ဆီး႐ူး(ဘ)အူေမာရ္ဟာကိမ္း၏ ေနအိမ္အား ၿဖိဳဖ်က္၊ ဖ်က္စီးခဲ႔ၿပီး အိမ္ရွိ ဆိတ္ ၂ ေကာင္အားသတ္ျဖတ္၍အသားအခ်ိဳ႕ယူေဆာင္သြားကာ ၊ က်န္အသားမ်ား အားပစ္ခ်ထားခဲ႔ေၾကာင္း၊အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ လူ ၃ ဦးျဖစ္ေသာ ဇာေဖာရ္(ဘ)ကာဒိရ္ေဘာ္႐ွဴး၊ ႏုရ္အာေလာမ္(ဘ)ဖူးရ္အာမတ္၊ ေဖာ္ေဇာရ္ဟာကိမ္း(ရြာေဟာင္းေန)တို႔ကို ေနအိမ္မွဖမ္ဆီးၿပီး လူမဆန္စြာ႐ိုက္ႏွက္၍ ဇီးပင္ေခ်ာင္း စခန္းသို႔ေခၚသြားကာ ႏုရ္အာေလာမ္ထံမွ၅သိန္း၊ က်န္နွစ္ဦးမွ ေငြက်ပ္ ၁သိန္းစီ ရယူကာ ျပန္လြတ္ေပးခဲ႔ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္၎တို႔မွာ ယခုခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားေျကာင့္ အိပ္ရာထဲလွဲေနရေၾကာင္း ျကားသိရပါသည္။ဒါသည္႐ိုဟင္ဂ်ာတို႕ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Read More »

AT Burmese သက္ဆိုင္ရာ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာ္ဒီဘုရားဖူး သြားေနသည့္ အီစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ၈ ဦးအား အစြန္းေရာက္ရခိုင္အုပ္စုမွအငူေမာ္၌အၾကမ္းဖက္တားဆီးျခင္း။

Myanmar government allowed Rohingya Haj Pilgrims halted by Rakhine extremists from going to Yangon

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံ အီစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာမွခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူလ်က္ေဆာ္ဒီအေရးဗီယားႏိုင္ငံ၊ ေရႊမကၠာဟ္ ၿမိဳ႕သို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဟာဂ်္ ျပုရန္ထြက္ေလ့႐ွိပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ယခုႏွစ္တြင္လည္းအလားတူ ဟာဂ်္ ျပဳ လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခရီးထြက္ေနေသာ အီစၥလာမ္ဘာသာဝင္ဟာဂ်ီေလာင္း ၈ဦးသည္ 8-8-2017 ေန႔ နံနက္ခ်ိန္တြင္ အငူေမာ္မွ ဆိပ္ကမ္းသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထိုေနရာတြင္အသင့္ေရာက္႐ွိေနေသာအစြန္းေရာက္ရခိုင္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္တားဆီးမႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာဖက္သို႔ျပန္လွည့္လာခ့ဲရေၾကာင္း သိရပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္႐ွိသည့္အေလ်ာက္ ဟာဂ်္ ျပဳလုပ္ရန္ ခရီးထြက္ေနသူမ်ားကို အင္အားသံုးအၾကမ္းဖက္၍ တားဆီးႏိုင္ခ့ဲသည္မွာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအားနည္းျခင္း၏ျပယုဂ္ဟုသံုးသပ္ရပါသည္။ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစာအုပ္တြင္ျပဌါန္းအတည္ျပဳထားေသာ အီစၥလာမ္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မွာလည္းလက္ေတြ႔မွာမ႐ွိေတာ့ေၾကာင္းေပၚလြင္ထင္႐ွားေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစြန္းေရာက္ရခိုင္အုပ္စုက မင္းမ့ဲစ႐ိုက္ဆန္ဆန္ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနသည္ကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အီစၥလာမ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အီစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚအစြန္းေရာက္ရခိုင္မ်ားကမင္းမ့ဲစ႐ိုက္ဆန္ဆန္ျပဳမႈေနျခင္းကိုတစံုတရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသည္ကို သိ႐ွိႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow