Monthly Archives: April 2017

AT Burmese ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴ းကမုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲမႈေၾကာင့့္ကိုယ္ဝန္ျဖစ္တည္လာေသာအမ်ိဴ းသမီးအားအျခားတစ္ဦးနွင့္အတင္္း့လက္ထပ္ေပး

BTD

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၊တင္းေမေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴူ းဦးေက်ာ္သာဦး(ဒိုင္းနက္)နွင့္လက္ကိုင္တုတ္ဦးေဆာ္လိမ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး႐ြာသားမ်ားအားမေတာ္မတရားနိွပ္စက္ခ့ဲသည္ကိုမခံနိုင္၍အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး၏တပည့္ေဆာ္လိမ္ကိုနိွပ္စက္ခံရသူမ်ားကသတ္ျဖတ္ခ့ဲ ၾကပါသည္။ ဦးေဆာ္လိမ္သတ္ခံရမႈကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴ းေက်ာ္သာဦးကကူညီသည့္သေဘာေယာင္ေဆာင္ၿပီးဦးေဆာ္လိမ္ေနအိမ္သို႔အႀကိမ္မ်ားစြာလာခ့ဲလ်က္ ေဆာ္လိမ္၏သမီးျဖစ္သူ မ-အာေရာ္ဖာဘီဘီ၊၁၇နွစ္ခန္႔႔ကိုမုဒိမ္းက်င့့္ခ့ဲပါသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရၿပီးအမ်ိဴ းသမီးမွာကိုယ္ဝန္၄-လနီးပါးခန္႔ျဖစ္တည္လာသည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းကသိရွိ၍ တစ္႐ြာတည္းေန အလြန္ဆင္းရဲေသာဦးေဆြတာမတ္၏သားျဖစ္သူေမာင္ ဆိုက္ဖုလ္အာေလာမ္နွင့္ အဆိုပါအမ်ိဴ းသမီအား အတင္းလက္ထပ္ေပးခ့ဲပါသည္။ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴ းသည္အာဏာအလြဲသံုး၍မုဒိမ္းက်င့္ၿပီးဇီးကပ္မႈေၾကာင့့္အျခားဆင္းရဲသားတစ္ဦးအေပၚအနိုင္က်င႔့္ကာအတင္းလက္ထပ္ေပးျခင္းသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားသိရွိနိုင္ပါရန္AT burmese  newsမွတဆင့္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Read More »

Myanmar authority takes plan of relocating violence affected Rohingya

AT News3

AT Correspondent, Maungdaw Myanmar authority has taken a plan of relocating the Rohingya residents who are the victims of crackdown of Myanmar security forces in Maungdaw north after the 9 October attack on BGP outposts. On 28 April 2017, Myanmar police accompanied by MaYaKa chairman went to the Hatgorzafara of Ngakuya union of Maungdaw and allotted piece of small lands ...

Read More »

Village administrator conspires to accuse a villager in a rape case

Police-Extorts-Money-from-Innocent-Rohingya-in-Buthidaung-2-890x395

AT Correspondent, Buthidaung The village administrator, Kyaw Tha Oo of Tin May (Tami) village of Buthidaung North has been trying to accuse an innocent youth in a false rape case which is completely a conspiracy against the boy, according to report. According to our correspondent report, Mohamed Salim a villager who was the collaborator of village administrator was killed by ...

Read More »

6 Rohingya detained in Btd

AT-News-Myanmar

At least six Rohingya were arbitrarily arrested by Myanmar army on 27 April, 2017 in Sikderpara of Buthidaung north. Source said to our correspondent, a group of army entered the Sikderpara village of Buthidaung north and arrested six innocent Rohingya. They were taken to army camp and confined at the custody where they were severely beaten up by army, source ...

Read More »

Buddhist Extremists in attempt to attack Muslims’ Arabic School in Thaketa Township,Yangon, Myanmar

AT

AT Staff Report Hundreds of Buddhist extremists in Thaketa Township, Myanmar gathered in front of a Muslims’ Arabic School with a view to attacking today 28 April 2017. According to report, the extremists mostly the leaders and members of MaBaTha 969 group of nationalist Wiratu tried to enter the compound of the School but the Muslim residents resisted them strongly. ...

Read More »

China to mediate between Myanmar, Bangladesh over Rohingya issue

China’s special envoy arrives to discuss Rohingya issue

AT Online Report China offered on Tuesday that it would help to tackle a diplomatic row between Bangladesh and Myanmar over the flight of minority Rohingyas, According to two Bangladesh foreign ministry officials. Sun Guoxiang, the Chinese special envoy on his four-day visit to Bangladesh, called upon Dhaka to resolve the row with Myanmar bilaterally, but also said Beijing stood ...

Read More »

Delegation from USAID visits IDP camps in Sittwe

18010042_513260655731174_6537080709816949885_n

AT Correspondent, Sittwe A high profile delegation from US Agency for International Development (USAID) has visited IDP camps and met with some Rohingya men in Sittwe on 26 April, 2017. Source said to our correspondent, the delegation from USAID specially visited the Thet Kay Pyin, Guaillardel, Sammaniafara and other IDP camps where they met with the Rohingya people and talked ...

Read More »

AT Burmese ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ခုသဲေခ်ာင္းIDPသို႔ေရာက္ရွိ

18119062_703711996475113_282532891969648352_n

  စစ္ေတြၿမိဳ႕သဲေခ်ာင္းIDPဒုကၡသည္စခန္းသို႔၂၆၊၄၊၂၀၁၇ခုေန႔၁၁း၀၀နာရီအခ်ိန္တြင္UNနွင့္NGOတို႔မွလူမ်ားပူးေပါင္း၍ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ရပ္အျဖစ္ေရာက္ရွိလာၿပီးဒုကၡသည္မ်ားနွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ထိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ဒုကၡသည္စခန္းမွလူငယ္မ်ားက”ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွဖြ႕ဲစည္းေပးသမ်ွမည္သည္႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႕ဲကိုမ်ွလက္ခံယံုၾကည္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးရလိုေၾကာင္း၊NVCကိုလက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊UN၏လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေရးအဖြ႕ဲလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဘဝလံုၿခံဳေရးနွင့္အသက္အာမခံခ်က္ရရွိေရးအတြက္UNမွေဆာင္႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ဆက္လက္မေနလိုေၾကာင္း၊မိမိတို႔၏မူလေနရာသို႔ျပန္လိုေၾကာင္း၊ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာေဆးကုသမႈခံယူနိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ရခိုင္Local NGOကWFP၏စားနပ္ရိကၡာမွျပတ္ေတာက္ယူသည့္အျပင္ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံျခင္းမျပဳေၾကာင္း၊အစိုးရကခဲြျခားဆက္ဆံေၾကာင္း”စသည့့္မ်ားကိုတင္ျပခ့ဲပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္သကၠျပင္သို႔ေရာက္ရွိၿပီးေဒသခံမ်ားနွင့့္လည္းေတြ႕ဆံုခ႔ဲ ၾကပါသည္။ ဤကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားမိမိတို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္ခဲမ်ား၊မိမိတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား ကိုတင္ျပနိုင္ခြင့္ရရွိသည့္အေပၚအားရေက်နပ္မိေၾကာင္းAT Burmese newsသို႔ ဒုကၡသည္တစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

Read More »

AT Burmese အစြန္းေရာက္ရခို္င္မ်ားကဗလီဝတ္ျပဳေက်ာင္းကိုမီးရွို ႔ၿပီးျပႆနာဖန္တီးရန္အေကာက္ႀကံ

AT News 3

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ ေစတီျပင္ေက်း႐ြာရွိဗလီကို၂၅၊၄၊၂၀၁၇ခုေန႔ည၉း၃၀အခ်ိန္တြင္ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားကမီး ရွို႔ၿပီးနီးစပ္ရာရခိုင္႐ြာထဲသို႔ဝင္သြားခ့ဲသည္။ဗလီအတြင္းမီးခိုလံုးမ်ားထြက္ေနသည္ကိုရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျမင္၍မီးၿငိမ္းသတ္ရန္သြားေသာအခါရခိုင္အေယာက္ငါးရာနီးပါး႐ြာမွထြက္ၿပီးဗလီကိုဝိုင္းရံလ်က္မီးၿငိမ္းသတ္ရန္သြားသူမ်ားအားပိတ္မိေစ၍ရခိုင္မ်ားကရဲကိုအေၾကာင္းၾကားေခၚယူၿပီးမီးသတ္သြားသူတို႔အနက္အခ်ိဴ႕ကိုဖမ္းဆီးသြားခ့ဲေစပါသည္။ ဖမ္းဆီးသြားမ်ားအားရဲက ၿခိမ္းေျခာက္၍ေပါ့ဆမီးဟုလည္းေကာင္း၊မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္မီးရွို႔သည္ဟုလည္းေကာင္း အတင္းဝန္ခံေစရန္အေကာက္ႀကံလ်က္ရွိေၾကာင္း႐ြာသားတစ္ဦးထံမွသတင္းေပးပို႔ပါသည္။ အဆိုပါဗလီသည္ရခိုင္႐ြာနွင့္နီးစပ္လ်က္တည္ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊မီးခိုထြက္ခ်ိန္သည္မွာဗလီ၌လူသူလစ္လပ္ခ်ိန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ဆိုလာျပားသံုးရာတြင္ဖေယာင္းတိုင္သံုးရန္အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ၊ဤသည္တို႔ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ားကမီးရိႈ႕ ရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ရခိုင္သတင္းမီဒီယာအခ်ိဴ ႕တြင္ေကာက္က်စ္စိတ္ျဖင့္ေရးသားေသာသတင္းမွာယုတၲိမရွိေၾကာင္း၊ဤသို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္လ်ွင္ျပႆ နာဖန္တီးရန္အေကာက္ႀကံလ်က္ရွိေၾကာင္းေဒသခံတစ္ဦးမွAT Burmese newsသို႔ေျပာပါသည္။

Read More »

Breaking News: Rakhine Extremists Set Fire to Mosque in Rathedaung

AT News 1

AT Correspondent, Rathedaung Rakhine extremists torched an ancient mosque to ashes in Rathedaung Township on 26 April 2017 at around 9.30 PM. It has been reported that dozens of Rakhine youths, apparently locals, barge into the premise of the mosque at the village of ‘Zaydi Pyin’ in Rathedaung and set it on fire at around 9:30 pm (local time) on ...

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow