Monthly Archives: January 2017

AT Burmese ဦးကိုနီရဲ႕ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္း

1

ဦးကိုနီကို ဖခင္ ဦစူလတန္၊ မိခင္  ေဒၚခင္လွ (ခ) ေဒၚဟလီမာတို႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းရြာေက်းရြာမွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။   တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ကသာၿမိဳ႕ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္း ကေန ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ ဝိဇၨာ သိပၸံ တကၠသိုလ္ကေန ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ B.A (Law) ဘြဲ႕၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ LL.B ဘြဲ႕ေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။   ၁၉၇၅-၁၉၇၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒအသင္းႀကီးရဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာန မွာ နည္းျပဆရာ အျဖစ္ ...

Read More »

AT Burmese စစ္တပ္ကေငြညႇစ္ျခင္းနွင့့္ငါးလုယက္ျခင္း၊မုဒိမ္းက်င့့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲ

buthidaung military

ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲပိုင္ေရတြင္းျပင္ေက်း႐ြာ၌အေျခစိုက္လ်က္ရွိေနေသာစစ္တပ္မ်ားသည္ေစ်းဆိုင္မ်ားမွေစ်းျပဳ၍ေငြမေပးျခင္း၊ပိုက္သမားနွင့္ပုစြန္ကန္လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွငါးမ်ားလုယက္ေနသည့္အျပင္ေငြလည္းညႇစ္ယူေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ ၃၀၊၁၊၂၀၁၇ခုေန႔နံနက္မိုးလင္းခ်ိန္တြင္ငါးရွာရန္အိမ္မွထြက္ေသာတံငါသည္မ်ားကိုစစ္တပ္က၎တို႔ကိုဖမ္းၿပီးပုဒ္မ၁၄၄ကိုက်ဴးလြန္သည္ဟုအေၾကာင္းျပ၍ေငြညႇစ္ခ့ဲပါသည္။ေငြညႇစ္ခံရသူမ်ားမွာ ၁။ဦးပူတီယာ(ဘ)မိုဖီးဇူရာမာန္၊ေငြက်ပ္၁ေသာင္း ၂။ဦးလာလူး(ဘ)ေဇာ္ေဘာရ္အာလီ၊၁ေသာင္း ၃။ဦးရွဴနာမ်ား၏သားမက္(ကြၽန္းေခါင္႐ြာ)မွ၅ေသာင္းအသီးသီးညႇစ္ယူခ႔ဲၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ျပဴ းမေခ်ာင္း၌ေထာင္ေနေသာက်ားပိုက္၊ရံပိုက္နွင့္ေမ်ာပိုက္သမားတို႔မွငါးေကာင္း၊ငါးႀကီးမ်ားကိုလိုသေလာက္မယူဘဲရရွိေသာငါးအနက္ေလးပံုမွသံုးပံုလုယူ၍စားျခင္းမဟုတ္ဘဲအေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ပုစြန္ကန္မွရသမ်ွပုစြန္ကိုလည္းယူေဆာင္လာေၾကာင္းမ်က္ျမင္ေဒသခံတစ္ဦးမွAT newsသို႔ေျပာပါသည္။ ၂၈၊၁၊၂၀၁၇ခုေန႔ညတြင္ေရတြင္းျပင္အေရွ႕႐ြာမွအိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဴးတစ္ဦးကိုမုဒိမ္းက်င့္ေၾကာင့္သတင္းရရွိပါသည္။ ၂၉၊၁၊၂၀၁၇ခုေန႔တြင္ေမာင္ေတာင္ပိုင္းခ်ိန္ခါလီ႐ြာမွအိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဴးသမီးတစ္ဦးနွင့္အပ်ိဴမနွစ္ဦးကိုလည္းမုဒိမ္းက်င့္ခ့ဲေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။မုဒိမ္းက်င့္ခံသူမ်ား၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းလိုလ်ွင္AT newsသို႔ဆက္သြယ္ပါရန္ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

Read More »

AT.Burmese နိုင္ငံသားစီစစ္ခံရမည့္သူ၏ကဒ္ျပားNVCကိုင္ရန္မလိုအပ္သူမ်ားသိသာရန္

NVC

၁။၁၉၈၂ခုနွစ္ျမန္မာနိုင္သားဥပေဒအရ (က)(နိုင္+နိုင္)မိဘနွစ္ပါးမွေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ား (ခ)(နိုင္+ဧည့္)မိဘနွစ္ပါးမွေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ား (ဂ)(နိုင္+ျပဳ)မိဘနွစ္ပါးမွေမြးဖြားေသာသားသမီးမ်ား (ဃ)(ဧည့္+ဧည့္)မိဘနွစ္ပါးမွေမြးဖြားၿပီးအမည္စာရင္းထည့္သြင္းၿပီးေသာေသာသားသမီးမ်ား (င)(ျပဳ+ျပဳ)မိဘနွစ္ပါးမွေမြးဖြားၿပီးအမည္စာရင္းတင္သြင္းၿပီးေသာသားသမီးမ်ား (စ)(ဧည့္နိုင္သားတတိယမ်ိဴ းဆက္)ေျမးမ်ား (ဆ)ျပဳနိုင္ငံသားတတိယမ်ိဴ း(ေျမး)မ်ား မိဘ၏အေထာက္အထားမွာသားသမီးအတြက္အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ၂။အမ်ိဴ းသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား(အမတ)NRCသံုးေခါက္ခ်ိဴ းကိုင္ထားသူမ်ား ရခိုင္ျပည္ရွိရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအနက္NRCကိုင္ေဆာင္ခ့ဲသူအမ်ားအျပားရွိပါသည္။၁၉၈၉ခုနွစ္တြင္ရခိုင္ျပည္ရွိရိုဟင္ဂ်ာအားလံုးသည္ပံုစံ(နိုင္)(၁)နွင့္ပံုစံ(နိုင္)(၂)ျဖည့္စြက္ခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္းနိုင္ငံေတာ္မွနိုင္သားစီစစ္ေရးထုတ္မေပးဘဲ၁၉၉၄ခုနွစ္မွစ၍ယာယီမွတ္ပံုတင္ကိုသာထုတ္ေပးၿပီးသမၼတဦးသိန္းစိန္က၎ယာယီကဒ္ကိုရုပ္သိမ္း၍ယာယီအပ္နွံေၾကာင္းျဖတ္ပိုင္းတစ္ခုသာထုတ္ေစပါသည္။ အဆိုပါျဖတ္ပိုင္းနွင့္သြားလာေသာ္လည္းယခုတြင္မူ၎နွင့္သြားလာျခင္းမျပဳရန္ေတာင္ၿပိဳၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၌နယ္ျခားေစာင့့္(မခဖ)မ်ားကတားျမစ္ျခင္း၊NVCကိုင္ေဆာင္ရန္ဖိအားေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေလ့ေနၾကပါသည္။ ၃။နိုင္ငံသားလက္မွတ္UCCကိုင္ထားသူမ်ား ၄။မိဘ၏နိုင္သားလက္မွတ္UCCတြင္အမည္စာရင္းထည့္သြင္းၿပီးေသာသားသမီးမ်ား ၅။မူလကစီစစ္ေရးကဒ္ျပားတစ္ခုခုကိုင္ေဆာင္ခ့ၿဲပီးအေၾကာင္းအမ်ိဴ းမ်ိဴ းေၾကာင့္ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီး၍မည္သည့္အေထာက္အထာမ်ွလက္ဝယ္မရွိေတာ့သူမ်ားမိတၲဴေလ်ွာက္ရန္ျဖစ္သည္။အသစ္ေလ်ွက္ရန္NVCကိုင္ေဆာင္ရန္မလို ၆။အသက္(၁၀)နွစ္ျပည့္စီစစ္ေရးကဒ္ျပားကိုင္ထားၿပီး(၁၈)နွစ္ျပည့္စီစစ္ေရးကဒ္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားNVCကိုင္ရန္မလို ၇။နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးထုတ္ျပန္ခ်က္အပို္ဒ္-၁၀(ဃ)အရအိမ္ေထာင္စုလူဦးေရးစာရင္း ပံုစံ၆၆/၆ရရွိကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားNVCကိုင္ေဆာင္ရန္မလို “အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရးစာရင္းပံု၆၆/၆မရွိသူမ်ား၊မည္သည့္ကဒ္ျပားမ်ွရိွသည္ျဖစ္၊မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊နိုင္ငံသားျဖစ္ေစ၊နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေစအိမ္ေထာင္စုလူဦးေရးစာရင္းေလ်ွာက္ထားရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ၈။တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမ်ွမည္သည့္အေထာက္အထားကိုမ်ွကိုင္ေဆာင္ျခင္းမရွိသူမ်ားသာလ်ွင္NVCကိုင္ေဆာင္ရမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရိုဟင္မိဘျပည္သူမ်ားသည္နိုင္ငံေတာ္၏ကဒ္တစ္မ်ိဴ းမ်ိဴးကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွေမြးဖြားလာေသာသားသမီး၊ေျမးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္NVCကိုင္ရန္မလိုအပ္ပါေၾကာင္းAT newsမွတစ္ဆင့္မိဘျပည္သူမ်ားသို႔အသိေပးအပ္ပါသည္။

Read More »

Annan Commission visits Kutupalong registered refugee camp

f40989b5-6af0-45e3-a3ce-3cc2a7776755

  AT Correspondent, Ukhiya The three member delegation of Myanmar Advisory Commission on Arakan/Rakhine State has visited the Kutupalong registered Rohingya refugee camp for the 2nd day where they met with camp leaders and spoke with them regarding the issues of Rohingya which the delegates listened carefully. According to our correspondent report, the delegation comprising of three members, U Win ...

Read More »

Myanmar forest authority confiscates tree plantation of Rohingya

88

AT Correspondent, Maungdaw A large tree plantation full of trees belonging to Rohingya residents in Nayapara of Goduthaya union, Maungdaw south has been confiscated by Myanmar forest department of Maungdaw. The garden is 10 acre of land where many thousands of teak trees and many other kinds of trees were full of the garden. The garden land had been belonged ...

Read More »

Prominent Muslim lawyer shot dead in Myanmar

1

   YANGON, Jan 29 — A prominent Muslim lawyer and member of Myanmar’s ruling party was shot dead along with a taxi driver outside Yangon’s international airport today, officials said. Ko Ni, a member of Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy party, was gunned down as he got into a taxi outside arrivals around 5pm (1030GMT) by an ...

Read More »

AT. Burmese ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဴပ္ရးမွဴ းေငြညႇစ္မႈမရပ္ေသး

ATT

ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ ႕နယ္ခြဲပိုင္ေရတြင္းျပင္ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴ းသည္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားကိုအာဏာရွင္ဆန္ဆန္၊ဘုရင့့္မိသားစုလိုအထင္ႀကီးၿပီးေငြညႇစ္ယူမႈ၊ဓားျပမႈ၊လူသတ္မႈေပါင္းမ်ားစြာက်ဴးလြန္ခ့ဲေသာအခ်က္အလက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၂၈၊၁၊၂၀၁၇ခုေန႔ေရတြင္းျပင္ေတာင္႐ြာေနဦးအဒူဆာလာမ္(ဘ)မုစ္ေတာ္ဖာထံမွကြၽန္းေပါက္ဖာလီျပင္႐ြာေနဦးဂုလ္ဟူးေဆာင္သည္ကြၽဲတစ္ရွဥ္းဝယ္ယူလာခ်ိန္တြင္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးရႈနာမ်ားက၎အားရပ္တန္႔ေစ၍ေငြက်ပ္၈ေသာင္းအတင္းေတာင္းယူညႇစ္ခ့ဲေၾကာင္းကြၽဲဝယ္သူ၏ေျပာျပခ်က္အရသိရွိရပါသည္။ ေရတြင္းျပင္ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားကြၽန္လိုက်င့္ေဆာင္ျခင္းသည္လူ႔က်င့္ဝတ္နွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါသည္။ ၎အျပဳအမူမ်ားကိုရပ္တန္႔ေစရန္နွင့္ေငြက်ပ္မေပးလ်ွင္အိမ္ကိုတရားမဝင္အေဆာက္အဦစာရင္း၌ထည့္ေပးမည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္၍ညႇစ္ယူခ႔ဲေသာေငြမ်ားကိုဆင္းရဲသားမ်ားအားျပန္လည္ေပးပါရန္AT newsမွတစ္ဆင့္သတိေပးအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ဒုစရိုက္မ်ားကိုမစြန္႔လြန္နိုင္ပါကအသင္၏ဒုစရိုက္ဟူသမ်ွမီဒီယာသို႔တစ္ခုမက်န္တက္လာလိမ့္မည္။

Read More »

Myanmar’s Rohingya: Truth, lies and Aung San Suu Kyi

  By Jonah FisherBBC News, Myanmar 27 January 2017  Top of Form Bottom of Form A government-appointed investigation is due to publish its final report on whether atrocities have been committed against the Rohingya minority in Myanmar, also known as Burma. With journalists banned from northern Rakhine state, the Burmese government has been trying to counter allegations that its soldiers ...

Read More »

Night crackdown continued in Maungdaw north

Myanmar security forces

  AT Correspondent, Maungdaw Myanmar security forces have still been conducting raids in villages of Maungdaw north where the arrests of Rohingya are made frequently for which the residents are desperate to flee to Bangladesh to escape further violence. According to our correspondent reports, the members of army enter the Nandakhali, Zammonia and Tingorzapar and arrest innocent people in regular ...

Read More »

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow